RamyDent AS

Parkering og adkomst

Det er to timers gratis parkering ved Rykkinn Senter og man trenger ikke trekke P-lapp. Vi befinner oss i tredje etasje og den raskeste veien opp til oss er via inngangen til Meny. Gå inn glassdøren merket “Rykkinn Helse” og opp trappen. Klinikken ligger til høyre.